Regional College Of Health Science and Technology
FACULTIES

 

Subject Name Qualification 
Microbiology

Dr. Jagat Bdr.Khadka 
Mr. Krishna Gurung
Mr. Shailendra Parajuli
Mrs. Mamita Rai
Mrs. Jyoti Chhetri
Mr. Ramesh Baral 

Ph.D,BScMLT, MSc Med Microbiology
M.Sc Microbiology
M.Sc Microbiology
M.Sc Microbiology
M.Sc Microbiology
M.Sc Bio Technology

Food Technology Mr. Hari Prasad Khanal
Mr. Pravin Sapkota
Mr. Naresh Khanal
Mr. Prakash Timilsina 
Mr. Sushil Kumar Bhattarai
Mr. Shankar Nepali 
Mrs. R Srividhya

M.Tech (Food), MBS
M.Tech (Food)
M.Tech (Food)  
M.Tech (Food) 
M.Tech (Food) 
B.E.
M.Sc. Nutrition and Dietetics Running 

Biochemistry  Mr. Manoj Sigdel
Mr. Niraj Dhakal
M.Sc Med Biochemistry 
M.Sc Med Biochemistry
Chemistry Mr. Komal Prasad Malla
Dr. Tarun Kanta Jha
M.Sc Chemistry
Ph.D, M.Sc Chemistry 
Zoology Mr. Prabin Baral M.Sc Zoology 
Physics Mr. Bishwo Raj Tiwari
Mr. Kamal Raj Poudel  
M.Sc Physics
M.Sc Physics
Botany  Mr. Kalyan Panta  M.Sc Botany
English Mr. Nirmal Poudel  MA English
Maths & Statistics Mr. Shiva Bahadur Karki 
Mrs. Kala Devi Baral
Mr. Brahmadev Mahato
M.Sc Statistics
M.Ed Maths
M.Sc Maths

Sociology & History

Mr. Chandrakanta Poudel M.A, B.Ed History
Nepali Mr. Motilal Lamichhane M.A Nepali
Radiography 

Dr. Gopilal Shrestha
Dr. Ananda Bahadur Shrestha
Mr. Arbinda Kumar Yadav
Ms. Sushma Singh
Mr. Atmaram Singh
Mr. Bisarjan Sharma
Mr. Bhim Bahadur Thapa

Mr. Surendra Dhungana

MBBS, DMRD
MBBS, DMRD
BMIT
MIT
BMIT
BMIT
BMIT

BMIT

Lab Technology  Dr. Jagat Bdr. Khadka
Mr. Ganesh Bastola
Mr. Krishna Bastola 
Mr. Prasanta Pandit

Ph.D,B.Sc MLT, MSc. Med. Microbiology
BScMLT
BScMLT
BScMLT 

Public Health Mr. Dilip Subedi BPH
Back